Poniżej znajdziesz formularz reklamacyjny.

Warunkiem skorzystania z gwarancji producenta jest dostarczenie do siedziby ICO niesprawnego produktu wraz z kartą gwarancyjną, kopią dowodu zakupu, wypełnionym formularzem reklamacyjnym oraz z dokładnym opisem objawów wadliwego działania urządzenia.
Roszczenie gwarancyjne może zostać odrzucone w przypadku braku dołączenia któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów.
POBIERZ FORMULARZ GWARANCYJNY w PDF POBIERZ FORMULARZ GWARANCYJNY w DOCX (WORD)