Jak prodloužit životnost baterie?

Baterie je pro to, aby se vybíjela a nabíjela. Jsou to nejzákladnější znalosti o životnosti baterie, které bohužel většina uživatelů nezná. Pokud chcete pochopit, proč například notebook nemá být trvale připojen k síti a proč je dobré občas nechat jej úplně vybít, musíte pochopit, jak funguje baterie a k čemu přesně má sloužit.

Baterie, se kterými se nejčastěji setkáme v zařízení tohoto typu, jsou lithium-iontové akumulátory (ve zkratce Li-Ion). Existují také pokročilejší lithium-polymerové akumulátory (Li-Pol), ale pro obě technologie platí to samé.
Životnost takových akumulátorů trvá obvykle 2–3 roky. Důvodem je skutečnost, že jejich fungování je založeno na chemických reakcích, které postupem času slábnou a tímto se snižuje kapacita baterie. Je to zcela přirozený proces.
Jak se tedy mají správně používat akumulátory? Za prvé – je třeba zachovat střízlivý úsudek. Baterii nenechte ani hluboko vybít, ani příliš často nenabíjejte.

Hluboké vybití

Baterii nenechávejte ve stavu tzv. hlubokého vybití, ke kterému může dojít, když se baterie vybije na 0 % a je ponechána v tomto stavu delší dobu. Notebooky nás informují o blížícím se vybití baterie v předstihu. Proto nepodceňujte informace z počítače o nutnosti připojení síťového adaptéru.

Ale – POZOR! – někdy musíme zařízení dovolit malý „reset“. Díky tomu, že jednou za několik týdnů necháme baterii vybít, dokud se notebook nevypne, nedáme jí „zvyknout si na“ nabíjení vždy, když má například 50% nabití. Pamatujme však, abychom ji co nejrychleji zcela nabili. Ponechání baterie ve vybitém stavu několik dnů nebo dokonce týdnů způsobí trvalé poškození, které se nejčastěji projeví snížením její kapacity.

Kolikrát lze baterii nabíjet „doplna“? Během její životnosti 300 až 500krát. Podle výpočtů tato frekvence umožňuje asi tři roky bezproblémového používání.

Mělké vybití

Začněme tím, že proces nabíjení je pro lithium-iontové baterie velkou zátěží. Obrazně řečeno – při každém nabíjení se baterie namáhá, což zase zkracuje její životnost. Nabíjení lehce vybité baterie „pro všechny případy“ je jednou z nejhorších věcí, které můžeme při jejím provozu udělat, protože to znamená její zbytečné zatížení. Pokud se o ní chcete postarat, nechte ji vybít alespoň na 80 %.

Teploty také s mírou

Lithium-iontová baterie nejlépe funguje v rozmezí 5 °C až 40 °C. Abychom správně používali akumulátor, musíme si všímat teploty, při které jej provozujeme. A nemluvíme jen o venkovní teplotě, ale také o konkrétním místě, kde jej máme. Nižší teplota prostředí a baterie znamená pomalejší proces stárnutí, a tím i delší životnost. Měli bychom na to pamatovat i v takových – zdánlivě – normálních situacích, jako je například počítač položený na kolenou (!) nebo např. ponechání automobilu přes noc, když teplota klesne pod 5 ° C, protože to výrazně zkracuje životnost (kapacitu) baterie.

 

Akumulátor musí být používán

Při nákupu přenosného zařízení ​​napájeného ze sítě a akumulátoru mějme na paměti, že baterie jsou pro to, aby se používaly. Takže pokud patříte mezi ty, kteří pracují na notebooku trvale připojeném k síti, a baterii používáte velmi zřídka, musíte ji před opětovným připojením k síti nechat vybít silněji. V takových situacích musíme také častěji (i jednou za 2–3 týdny) umožnit, aby se baterie vybila natolik, dokud zařízení nebude indikovat její nízkou úroveň.

Pokud opravdu používáte notebook trvale připojený k síti, je nejlepší baterii vyjmout. Abyste to udělali, nejprve nabijte baterii maximálně a pak při práci na baterii ji nechte vybít na asi 50 %. Potom ji můžete bezpečně vyjmout, odložit na suché, chladné a bezpečné místo. Pokud baterii nepoužíváte, ale chcete zachovat její životnost, opakujte toto nabíjení a vybíjení nejméně dvakrát za rok.

 

Zapamatujte si těchto několik pravidel

1. Používejte baterie, protože k tomu vlastně jsou.

2. Nabíjejte je kdykoli, ale pamatujte, aby byly výrazně vybité (minimálně na 80 %).

3. Občas ji nechte vybít na bezpečnou úroveň asi 5 % (obvykle na úroveň automatického vypnutí notebooku).

4. Nedovolte hluboké vybití (nenechávejte baterii vybitou několik dní nebo dokonce týdnů bez nabití).

5. Pokud většinu času používáte síťové napájení, je nejlepší baterii vyjmout.

6. Pokud baterii nepoužíváte, uchovávejte ji na suchém a chladném (ale nikoli studeném) místě, nabitou maximálně na polovinu a před dalším použitím ji nejprve zcela nabijte.

7. Věnujte pozornost vysokým teplotám – bude-li třeba, použijte dodatečné chlazení počítače. Obvykle stačí jednou za rok odevzdat notebook do servisu, aby byl očištěn od prachu.

To vše vám umožní užít si životnosti vaší baterie tak dlouho, jak je to možné.